DNA Wikingów i Tatarów. Co skrywa krew Białorusinów?

Białoruś od zawsze była na styku Wschodu i Zachodu, Północy i Południa. Dzięki nowym technologiom Białorusini mogą teraz poznać swoje genetyczne pochodzenie.

Międzynarodowy serwis genealogiczny MyHeritage, który umożliwia tworzenie m.in. drzew genealogicznych, stron rodzinnych, wymianę zdjęć i wideo, badanie swojego dziedzictwa genetycznego, ma teraz nowe możliwości.

Jedno z narzędzi platformy pozwala badać główne grupy etniczne w różnych państwach. Na podstawie danych otrzymanych z analiz DNA użytkowników, MyHeritage tworzy mapy genotypów charakterystycznych dla różnych państw.

Jedna z nowych funkcji pozwala zobaczyć mapę genetycznych powiązań mieszkańców poszczególnych państw. Źródło: MyHeritage

Skorzystaliśmy z okazji i postanowiliśmy porównać genetykę Białorusinów i ich sąsiadów. Należy przy tym podkreślić, że jeden człowiek może nosić w sobie geny charakterystyczne dla kilku grup etnicznych.

Według danych MyHeritage, 87,9 proc. Białorusinów ma genotyp charakterystyczny dla Bałtów, 86,4 proc. – słowiański, a 56,6 proc. – bałkański. Do tego 6,6 proc. użytkowników z Białorusi ma geny charakterystyczne dla Żydów, 2,5 proc. – geny skandynawskie, a 2 proc. – geny celtyckie, charakterystyczne dla Irlandczyków, Szkotów i Walijczyków.

Polska husaria i białoruscy Szkoci pobili się o zamek w Mirze

Podobny jest procentowy udział genów narodów z obszaru Europy Zachodniej oraz koczowników z Azji Środkowej (i Finów) – po 1,5 proc. Z kolei 1 proc. Białorusinów nosi w sobie geny mieszkańców Azji Zachodniej.

Można z tego wysnuć wnioski, że statystyczny Białorusin ma korzenie bałtycko-słowiańskie i ma duże szanse na dziedzictwo bałkańskie. Przy tym z domieszkami krwi narodów, które przez stulecia znajdowały na ziemiach Białorusi dom, lub domy te łupiły: Tatarów litewskich, szkockich najemników, nordyckich najeźdźców, żołnierzy Napoleona czy żydowskich kupców.

„Ofiarowanie to symbol naszej pokory przed Allahem”. Kurban Bajram u Tatarów z Iwia FOTOREPORTAŻ

O ile główne trzy genotypy są charakterystyczne dla większości badanych Białorusinów, to procentowy udział poszczególnych genów u każdego badanego jest inny. Jedni Białorusini mogą być genetycznie bliżsi Litwinom i Łotyszom, inni Polakom i Ukraińcom.

Badania genetyczne ujawniają też “egzotyczne” genotypy u innych narodów. I tak na przykład 1,3 proc. badanych Polaków ma geny charakterystyczne dla Ameryki Środkowej. Z kolei Rosjanie noszą w sobie DNA Mongołów (1 proc.) i Inuitów (0,2 proc.).

Jak szukać przodków na Białorusi?

mg, pj/belsat.eu

Wiadomości