Cudzoziemcy mogą zostać w Polsce. Jak przedłużyć wizę na czas epidemii

Urząd do Spraw Cudzoziemców uspokaja imigrantów i turystów. Na czas epidemii mogą przedłużyć unijną wizę lub otrzymać pozwolenie na pobyt czasowy za pośrednictwem poczty.

Instytucja zareagowała na obawy obcokrajowców, których możliwość legalnego pobytu w Polsce może się skończyć w czasie epidemii. Nie muszą oni wracać do ojczyzny i nie zostaną z Polski wydaleni, jeśli w czasie swojego legalnego pobytu zgłoszą się o jego przedłużenie.

W związku z zagrożeniem zakażenia koronawirusem, urzędy wojewódzkie nie przyjmują interesantów. Wnioski należy składać za pośrednictwem Poczty Polskiej lub innego operatora. By przedłużyć okres ważności wizy lub pozwolenia na pobyt czasowy, dokumenty należy wysłać przed końcem legalnego pobytu w Polsce.

Cudzoziemcy do Polski nie wjadą? Wjadą, ale nie wszyscy

Do końca epidemii potwierdzeniem legalności pobytu cudzoziemca na terenie RP będzie nie aktualny stempel w paszporcie, ale potwierdzenie nadania wniosku. Osoby posiadające ważne wizy mogą wnioskować o pozwolenie na pobyt tymczasowy.

Załączamy linki do wniosków o przedłużenie WIZY oraz POZWOLENIA NA POBYT.

Urzędy wojewódzkie znów będą przyjmować interesantów dopiero po zakończeniu stanu zagrożenia epidemicznego.

Polska zamknęła granice dla części cudzoziemców. Jednak wjechać na teren kraju mogą obcokrajowcy posiadający m.in. prawo pobytu. Polskie konsulaty i centra wizowe nie przyjmują do odwołania wniosków wizowych.

Konsulaty RP na Białorusi wstrzymują przyjmowanie dokumentów

ml,pj/belsat.eu

Wiadomości