Co z rosyjsko-białoruską walutą? Nowy etap finansowej integracji

Rozmowy na temat wprowadzenia wspólnej waluty już prowadzą przedstawiciele banków centralnych obu krajów.

Poinformował o tym minister gospodarki i rozwoju Federacji Rosyjskiej Maksim Orieszkin, komentując wyniki swojego spotkania z Dzmitryjem Krutym, szefem białoruskiego resortu gospodarki. Możliwość tę przewiduje podpisana w 1999 roku tzw. umowa związkowa, zaś warunkiem wprowadzenia wspólnego pieniądza jest powstanie wspólnego obszaru gospodarczego.

– Mówiliście o wspólnej walucie – tak, ten punkt jest zapisany w umowie związkowej. Dlatego jest to dyskutowane. Spotykają się banki centralne i omawiają, czy warto czy nie warto próbować to robić, jak to robić i w jakim czasie to robić – cytuje Orieszkina agencja informacyjna RIA Nowosti.

Wypowiadając się na ten sam temat przedstawiciel Białorusi podkreślał z kolei, że z kontekstu całego zakresu programu pogłębiania integracji obu krajów nie wolno wyrywać jednego punktu. Jego zdaniem powinna to być „pakietowa historia i pakietowe porozumienie”.

– W samej umowie związkowej jest napisane, że w ramach utworzenia wspólnego obszaru gospodarczego we wszystkich kierunkach, dopiero finałem stanie się wspólna waluta. Dlatego raczej tej konstrukcji będziemy się trzymać – zasugerował minister Kruty.

Rozmowy szefów resortów obu krajów odbyły się dziś w kuluarach Petersburskiego Międzynarodowego Forum Gospodarczego. Orieszkin i Kruty stoją na czele roboczej grupy dwustronnej ds. uregulowania problematycznych kwestii dotyczących integracji. Grupę tę powołano pod koniec ubiegłego roku.

Putin o zjednoczeniu z Białorusią: Dziś nie mamy takich planów

ka, cez/belsat.eu

Wiadomości