Cmentarz na Rossie wreszcie będzie monitorowany

Władze Wilna zapowiedziały wczoraj, że na Cmentarzu Rossa w ciągu dwóch tygodni zacznie działać monitoring. O podjęcie takiego działania zwróciła się do miasta prokuratura okręgowa w związku z powtarzającymi się na terenie nekropolii aktami wandalizmu.

– Zainstalowanych jest już dziesięć kamer i w ciągu dwóch tygodni zostaną one podłączone do wspólnej policyjnej sieci nadzoru – poinformował Adomas Bużinskas, zastępca dyrektora administracji samorządu Wilna.

Zapowiedź uruchomienia monitoringu na Rossie jest reakcją na prośbę wystosowaną w czwartek przez prokuratora Justasa Lauciusa do mera Wilna Remigijusa Szimasziusa.

Wniosek ma związek z prowadzonym postępowaniem dotyczącym aktów wandalizmu, do których doszło w maju na grobie ojca litewskiego odrodzenia narodowego, sygnatariusza Aktu Niepodległości Litwy z 1918 roku Jonasa Basanavicziusa. Nieznani sprawcy opluli pomnik i zniszczyli zasadzone kwiaty.

Prokurator w swym piśmie przypomina, że Cmentarz Rossa jest jedną z najstarszych stołecznych nekropolii i że spoczywa na nim wiele znanych postaci.

– Do aktów wandalizmu na cmentarzu dochodzi dosyć często – zaznacza prokurator.

Mauzoleum Matki i Serca Syna. Zdjęcię: rossa.lt

Przypomina, że w 2012 i 2017 roku zbezczeszczone zostało mauzoleum Matki i Serca Syna, w którym spoczywa serca marszałka Józefa Piłsudskiego i ciało jego matki.

– Tamte wydarzenia miały szeroki odgłos również poza granicami Litwy – podkreślił Laucius.

Prokurator przypomniał, że jest to już kolejny apel prokuratury do władz Wilna w sprawie monitoringu nekropolii. Pierwszy wniosek w tej sprawie pojawił się w 2017 roku, po aktach wandalizmu w mauzoleum Piłsudskiego i nie doczekał się reakcji stołecznych władz.

Cmentarz na Rossie liczy blisko 250 lat. Jest położony na wzgórzach i porośnięty starodrzewem. Cmentarz składa się z kilku części: Starej Rossy, Nowej Rossy i Cmentarzyka Wojskowego z mauzoleum marszałka Józefa Piłsudskiego, w którym spoczywa jego serce i gdzie pochowana została matki.

Na obszarze ponad 10 hektarów znajduje się ok. 26 tys. nagrobków, pomników, grobowców. Spoczywają tu m.in. : archeolog i pisarz Eustachy Tyszkiewicz, rzeźbiarz i architekt Antoni Wiwulski, malarze Franciszek Gucewicz i Franciszek Smuglewicz oraz profesorowie wileńskiego Uniwersytetu Stefana Batorego.

Na Rossie pochowani są również Jonas Basanaviczius – uznawany za ojca litewskiego odrodzenia narodowego, malarz i kompozytor Mikalojus Konstantinas Cziurlionis, pisarze Vincas Mykolaitis-Putinas, Balys Sruoga, a także wiele innych osób zasłużonych dla Polski, Litwy i Wilna.

Wileńska Rossa będzie odnawiana mimo epidemii

pj/belsat.eu wg PAP

Wiadomości