Białystok napisał Białoruskie Dyktando – pod patronatem Biełsatu

Dziś w Białymstoku – w Dniu Mowy Ojczystej – podlascy Białorusini spotkali się, by wspólnie sprawdzić znajomość białoruszczyzny.

Organizatorem tej z roku na rok popularniejszej imprezy jest Zespół Szkół Niepublicznych świętych Cyryla i Metodego w Białymstoku. Białoruski i ukraiński są tam nauczane jako języki mniejszości narodowych.

Sprawdzić się w pisaniu białoruszczyzną podczas “Dyktouki” przybyło w tym roku rekordowo dużo, bo aż 60 osób. Byli m.in. uczniowie z gimnazjum nr 7 w Białymstoku i szkół w Narwi i Załuk. Nie zabrakło miejscowych działaczy i dziennikarzy.

W tegorocznej edycji dyktanda wzięło udział ok. 60 osób. Zdj. belsat.eu

Po raz pierwszy na “Dyktoukę” przyjechała grupa młodzieży z Białorusi – uczniowie liceum im. Maszerawa z Brześcia. Z Warszawy do Białegostoku przybył radca ambasady Białorusi w Polsce Jury Kułabuchau, który również pisał dyktando.

– Dyktando przez wiele lat pisała tylko nasza szkoła, a teraz ideę przejmują też inne: „Dyktouka” jest już także organizowana w Bielsku Podlaskim – powiedziała Biełsatowi nauczycielka języka białoruskiego Joanna Marko, pomysłodawczyni imprezy.

Po części oficjalnej i artystycznej w wykonaniu młodych podlaskich Białorusinów, zaczęło się dyktando. Uczestników podzielono na trzy grupy – dwie “dziecięce” i jedną “dorosłą”.

W dyktandzie wzięli udział nie tylko uczniowie, ale także starsi miłośnicy mowy białoruskiej. Zdj. belsat.eu

Wszystkie trzy pracowały z innymi tekstami – każdy poświęcony był osobie zmarłego niedawno podlaskiego prawosławnego pustelnika, archimandryty Gabriela. W 2012 roku Jerzy Kalina nakręcił o nim film dokumentalny wyprodukowany przez Biełsat.

Biełsat jest też patronem medialnym i partnerem Białoruskiego Dyktanda. Jedyna białoruskojęzyczna stacja telewizyjna na Białorusi szczególnie akcentuje w tym roku wartość języka białoruskiego.

Część artystyczna Białoruskiego Dyktanda. Zdjęcie: belsat.eu

W ramach kampanii “Biełaruskomouny” zachęcamy mieszkańców Białorusi do poznawania i używania języka narodowego w życiu codziennym. Obecnie na co dzień posługuje się nim ok. 3 proc. mieszkańców Białorusi.

Kampania Biełsatu szansą na równouprawnienie języka białoruskiego

pj/belsat.eu; zdj. belsat.eu

Wiadomości