Białoruskie media państwowe o wizycie marszałka Senatu RP w Mińsku

W głównym programie informacyjnym białoruskiej TV państwowej „Panorama” wizycie Stanisława Karczewskiego poświęcono aż 12 minut – dokładnie relacjonując wszystkie punktu wizyty łącznie z wysłuchaniem koncertu w Białoruskiej Opery Narodowej

„Polacy jako jedni z pierwszych w świecie uznali suwerenność państwową Białorusi w 1991 r., jednak polskie kierownictwo w ciągu ubiegłych lat występowało zarówno jako inicjator polityki sankcji, jak też było inicjatorem dialogu. Gdy tylko Warszawa zrezygnowała z roli nauczyciela demokracji, na drodze dwustronnych relacji pojawiła się zupełnie inna koniunktura.” – skonstatował dziennikarz Panoramy Siarhei Chamentouski.

W programie przypomniano o kolejnych wizytach i kontrwizytach białoruskich i polskich urzędników na Białorusi i w Polsce.

„W tym roku białorusko-polska współpraca międzyparlamentarna znacznie się zaktywizowała. Wizyta marszałka na Białorusi potwierdza, że w polskim Senacie jest dość posłów, którzy promują politykę dobrosiąsiedztwa w stosunku do Białorusi. A propos – na początek roku planowana jest wizyta szefów i członków polsko-białoruskiej grupy parlamentarnej.” – poinformowano w programie.

W „Panoramie” przypomniano, że Polskę i Białoruś łączą silne związki gospodarcze. Polska, według białoruskich statystyk, jest trzecim partnerem gospodarzym jeżeli chodzi o wielkość obrotu towarowego i importu, szóstym jeżeli chodzi o eksport. Na Białorusi ma działać 350 firm z polskim kapitałem. A w tym roku polskie firmy miały zainwestować tam 200 mln dol.

„Na Białorusi mieszka ok. 300 tys. Polaków. To trzecia wg liczebności mniejszość narodowa w kraju. Białorusi przywykli żyć ze wszystkimi w zgodzie. Jaskrawym tego dowodem jest Kościół – większość Polaków to katolicy. Na Białorusi można (kościół – Belsat) spotkać dosłownie kilka metrów od prawosławnej świątyni. Na fundamencie takiego dobrosąsiedztwa łatwiej budować ekonomiczną i polityczną współpracę” – dodają w białoruskim programie.

Obszerną relację z wizyty zamieściła też gazeta – organ administracji prezydenta Białorusi „Sowiecka Białoruś”.

„Rozwój sytuacji na wschód od Polski pokazuje, że Warszawie niepotrzebne było pewne zamrożenie kontaktów z Mińskiem. We władzach jest tam wystarczająco dużo zdrowo myślących ludzi, rozumiejących logikę geopolitycznych procesów. Dziś, gdy na naszych oczach zmienia się ton białorusko-europejskiego dialogu w całości, Polska okazała się być w awangardzie (zmian – Belsat). Co potwierdza ta znacząca wizyta.” – napisano na wstępie artykułu „Mińsk-Warszawa: nowa realność”.

Gazeta podkreśla, że marszałek Senatu RP, miał docenić międzynarodową politykę spokoju i równowagi, a w stosunkach wewnętrznych „dbanie o międzyetniczyny i międzywyznaniowy dialog”.

„To, że dziś oni nie tylko to zauważyli, ale też uznali – już samo w sobie jest dobre. Lepiej późno niż wcale” – komentuje „Sowiecka Białoruś”.

Według autora, cienia na odwilż w białoruskich relacjach nie rzucają też kwestie historyczne. Zdaniem gazety rozmówcy zgodzili się, że Białoruś i Polska miała bliską i w pewnym okresie wspólną historię, której jednak nie można zmieniać wraz ze zmieniającą się koniunkturą polityczną.

Marszałek Karczewski miał się też zgodzić, że polsko-białoruskie stosunki polityczne należy podnieść do poziomu stosunków gospodarczych. Białoruski prezydent poparł też ideę przeprowadzenia regionalnych forów z przedstawicielami białoruskich i polskich władz lokalnych oraz biznesu.

Podczas spotkania omawiano też tematy jakie pojawiły się podczas ostatniej wizyty wicepremiera Mateusza Morawickiego w Mińsku: wspólne polsko-białoruskie projekty transportowo-infrastrukturalne, w tym chińską koncepcję: „Jedwabnego Szlaku”.

„Taka konsekwencja świadczy o tym, że te inicjatywy to nie tylko spontaniczne propozycje, a elementy przemyślanej linii dialogu.” – napisano.

„Sowiecka Białoruś” przypomina też o wizycie jaką polski marszałek złożył w Narodowym Zgromadzeniu Białorusi – biorąc udział w sesji Rady Republiki – odpowiedniku Senatu, gdzie ratyfikowano umowę międzyrządową o współpracy w sferze edukacji.

jb/ www.belsat.eu/pl/

Wiadomości