Białoruski znaczek uznano za jeden z najpiękniejszych na świecie

Bloczek pocztowy z Białorusi otrzymał jedną z grand prix Wiedeńskiej Międzynarodowej Wystawy Filatelistycznej.

Jury najstarszej europejskiej wystawy znaczków pocztowych uznało bloczek “Białoruska Cerkiew Prawosławna. 1025-lecie eparchii połockiej” wysokie VI miejsce. W Wiener Internationale Postwertzeichen-Ausstellung wzięło udział ponad 70 państw świata.

Tytuł najpiękniejszego znaczka 2017 roku i puchar głównej nagrody WIPA otrzymały Wyspy Owcze i bloczek “Noże z Wysp Owczych” ze złotym wytłoczeniem.

Blok “Białoruska Cerkiew Prawosławna. 1025-lecie eparchii połockiej” został wypuszczony przez Biełposztę 26 października 2017 roku. Jego twórcami są malarka Tacciana Dolskaja i projektantka Jauhienija Biedonik. Znaczki zostały wydrukowane w Bobrujskiej Drukarni im. Niepagodzina w nakładzie 20 tys. egzemplarzy.

Artystki przygotowały swoje dzieło przy współpracy Białoruskiej Cerkwi Prawosławnej i Mińskiej Akademii Duchownej im. Cyryla Turowskiego, o czym informuje strona białoruskiej poczty.

Eparchia połocka (prawosławne biskupstwo w Połocku) istnieje od 992 roku, gdy została tam zbudowana pierwsza na Rusi Białej katedra. Pierwsza prawosławna świątynia połocka – Najświętszej Bogurodzicy – została wspomniana w kronice z 1007 roku. W połowie XI wieku w Połocku zbudowano czwarty w świecie chrześcijańskim Sobór Mądrości Bożej. Z Połocka pochodzi święta Eufrozyna Połocka, patronka Białorusi.

Wiedeńska Międzynarodowa Wystawa Filatelistyczna (WIPA) jest jedną z najstarszych takich imprez w Europie. W austriackiej stolicy organizowana jest (nieregularnie) od 1881 roku. Administracje pocztowe państw świata mogą wysyłać na konkurs jedynie jeden znaczek. Biełposzta uczestniczy w konkursie od ponad dziesięciu lat. W tym czasie znaczki z Białorusi już kilka razy wchodziły do pierwszej dziesiątki.

Do tej pory najwyższym miejscem zajętym przez Białorusinów było także VI. W 2014 roku tak wysoko oceniono arkusz pt. “Pasy słuckie”.

Jury konkursu tworzą znani twórcy znaczków, filateliści, dziennikarze filatelistyczni, przedstawiciele austriackiej poczty i Austriackiej Narodowej Drukarni Państwowej. Austriackie znaczki nie mogą uczestniczyć w konkursie.

Czytajcie również:

dd, pj/belsat.eu

Wiadomości