Białoruski Kościół reaguje na epidemię

Zakaz całowania krzyża i obrazów, używania wody święconej i podawania sobie rąk w czasie przekazywania znaku pokoju znalazły się w rozporządzeniu wydanym dziś przez zwierzchnika białoruskich katolików w związku z ryzykiem zakażenia koronawirusem.

Duchowni i ministranci mają starannie myć ręce przed każdą mszą św., a podczas nabożeństw przestrzegać zasad higieny. Ponadto kratki w konfesjonałach mają być starannie dezynfekowane i ma być na nich umieszczony materiał ochronny.Kościoły na Białorusi pozostaną jednak otwarte i dalej odprawiane będą msze święte.

Podobne ograniczenia wprowadził Kościół na Litwie. By powstrzymać szerzenie się koronawirusa, w kropielnicach nie będzie wody święconej.

Na Białorusi potwierdzono dotąd 27 przypadków zakażenia koronawirusem.

Święta góra Grabarka: Hospodi pomiłuj! I uchroń od zarazy

pj/belsat.eu wg PAP

Wiadomości