Białorusini zbierają podpisy na rzecz powstania ulicy Tadeusza Kościuszki w Mińsku

Akcję prowadzi w Internecie Towarzystwo Języka Białoruskiego (TBM).

Niezależna organizacja, od wielu lat kultywująca ojczysty język i historię, ogłosiła rozpoczęcie akcji mającej na celu przekonanie mińskich władz do nadania jednej ze stołecznych ulic imienia Tadeusza Kościuszki.

„Kampania jest poświęcona 270. rocznicy urodzin wybitnego syna ziemi białoruskiej, przywódcy powstania narodowowyzwoleńczego z roku 1794 na terenach obecnej Białorusi, Polski i Litwy, honorowego obywatela Francji, bohatera narodowego USA i Polski” – wyjaśniają inicjatorzy.

Swoją propozycję TBM zawarł w postaci elektronicznych petycji do Ministerstwa Kultury Białorusi i władz stolicy. Inicjatorzy przypominają, że ulice nazwane na cześć Tadeusza Kościuszki są w Polsce, Rosji, USA i na Ukrainie oraz w niektórych białoruskich miastach – m.in. w Baranowiczach, Brześciu, Grodnie, Nieświeżu i Pińsku. Na mapie Mińska jego nazwiska tymczasem brak. Resortowi kultury zaproponowano zaś rozpisanie konkursu na wykonanie pomników Kościuszki w Mińsku, Brześciu oraz w „małej ojczyźnie” Naczelnika – w Kosowie.

Podpisy pod petycją można składać na stronie zvarot.by. Zostaną one przekazane adresatom 4 lutego, w dzień narodzin Tadeusza Kościuszki.

„Akcja pozwoli dowiedzieć się całemu światu, z jakiego kraju pochodził Tadeusz Kościuszko i że obywatele tego kraju – Białorusi – nie zapominają swoich prawdziwych bohaterów” – mówi przewodniczący TBM Aleh Trusau.

cez, belsat.eu/pl wg belapan.com

Wiadomości