Białorusini w Polsce będą mogli otrzymać zasiłek dla bezrobotnych

13 lutego władze Polski i Białorusi podpisały porozumienie o zabezpieczeniu społecznym. Gwarantuje ono emigrantom takie same prawa, jak w ich ojczyznach.

Porozumienie pozwoli Białorusinom pracującym w Polsce i Polakom pracującym na Białorusi uzyskać prawo do zasiłku za tymczasowe bezrobocie, zasiłku macierzyńskiego i innych form pomocy państwa.

– Pracownicy otrzymują prawo do ubezpieczenia od nieszczęśliwych wypadków podczas pracy i do emerytury. To są najważniejsze gwarancje społeczne, jakie państwo powinno przedstawić zagranicznym pracownikom – powiedział w Warszawie wiceminister pracy i opieki społecznej Białorusi Waler Kawalkou.

Od 1 stycznia 2019 roku wysokość zasiłku dla bezrobotnych wynosi na Białorusi od 21 do 51 rubli (37-91 złotych). Osoba bezrobotna może otrzymywać zasiłek nie dłużej, niż pół roku. Minimum raz w miesiącu musi się ona stawić w biurze pośrednictwa pracy.

W Polsce zasiłek dla bezrobotnych wynosi 847 złotych przez pierwsze trzy miesiące i 665 złotych przez następne trzy miesiące od wpisania do rejestru bezrobotnych.

Umowa musi jeszcze zostać ratyfikowana. Równolegle z procesem ratyfikacji, Polaka i Białoruś będą pracować nad porozumieniem administracyjnym w celu realizacji tej umowy, jeśli nabierze ona mocy.

Po podpisaniu porozumienia przewodniczący Rady Republiki Zgromadzenia Narodowego Białorusi Michaił Miasnikowicz, który przewodniczy białoruskiej delegacji w Polsce, powiedział dziennikarzom, że została ona podpisana „w interesie obu państw i obu narodów”.

– Wszystkie nasze spotkania były bardzo konstruktywne. Były prowadzone z pewną perspektywą, z troską o prostych ludzi, o młodzież. Powinniśmy zrobić wszystko, by nasze stosunki – zarówno dwustronne, jak i w ramach kontaktów międzynarodowych – rozwijały się dynamiczne i służyły naszym państwom i narodom – powiedział Miasnikowicz.

Delegacja parlamentarna Białorusi przebywa w Warszawie w dniach 11-14 lutego. To pierwsza od dawna wizyta na tak wysokim poziomie. Delegacja Białorusi przybyła do Polski na zaproszenie marszałka Senatu RP Stanisława Karczewskiego.

Miasnikowicz i Emilewicz o wsparciu relacji biznesowych przedsiębiorców z obu krajów

Dzianis Dziuba, belsat.eu; Zdjęcie – Adam Chełstowski/Forum

Wiadomości