Białoruś odwiedza szef litewskiego MSZ

Dziś w przygranicznych Rymdziunach spotkali się ministrowie spraw zagranicznych Litwy i Białorusi Linas Linkevičius i Uładzimir Makiej.

– Przyjazd ministra spraw zagranicznych Litwy i nasze spotkanie to jaskrawy przykład, że państwa dążą o dobrosąsiedzkiego życia. Wiadomo, bywają rozbieżności, ale jestem pewien, że jesteśmy zainteresowani, żeby żyć wspólnie w pokoju – powiedział Makiej.

Linkevičius również wspomniał o politycznych rozbieżnościach, jednak – jego zdaniem – nie stanowią one przeszkody dla kontynuowania dialogu pomiędzy krajami. Podkreślił, że mimo tego sąsiedzi „powinni mieć relacje, rozmawiać, szanować się nawzajem myśląc o przyszłości”. Minister spędzi na Białorusi dwa dni.

Głównym problemem w stosunkach Litwy i Białorusi jest budowa pierwszej białoruskiej elektrowni jądrowej w Ostrowcu — usytuowanej jedynie 60 km od Wilna. Litwini mają pretensję, że lokalizację wybrano bez konsultacji z nimi. Mają obawy co do jakości wykonania obiektu budowanego przez rosyjskie firmy. Jeszcze w 2017 r. litewski Sejm niemal jednogłośnie przyjął ustawę zakazującą zakupu energii z białoruskiej elektrowni. Litwini również ćwiczą się na wypadek ewentualnej katastrofy reaktora w Ostrowcu .

Litwini przegłosowali zakaz zakupu energii z białoruskiej elektrowni atomowej

jb/belsat.eu wg BiełTA

Wiadomości