Andrzej Sulima Kamiński i Leon Tarasewicz laureatami Nagrody „Rzeczpospolitej” im. Jerzego Giedroycia. WIDEO ON-LINE

Dziś w Pałacu Rzeczpospolitej w Warszawie odbyła się ceremonia wręczenia nagrody przyznawanej za działalność na rzecz polskiej racji stanu – porozumienia z narodami Europy Środkowo-Wschodniej.

W 2010 r. również Biełsat i jego dyrektor Agnieszka Romaszewska-Guzy zostali uhonorowani nagrodą. Kapituły uzasadniała wtedy, że nagrodzono „inicjatywę powołania i dotychczasową działalność telewizji nadającej na Białoruś w języku białoruskim, której misją jest umacnianie i budowanie poczucia tożsamości narodowej Białorusinów oraz konsekwentne wspieranie ich dążeń do demokracji”. Dyrektor Biełsatu jest odtąd również członkinią kapituły przyznającej nagrodę i jej w udziale przypadło wygłoszenie laudacji na cześć nagrodzonego Leona Tarasewicza. Uzasadnienie nagrody dla prof. Andrzeja Sulimy Kamińskiego odczytał prof. Andrzej Nowak.

W tym roku kapituła nominowała siedmioro kandydatów, którzy w swoich działaniach nawiązują do przesłania urodzonego w Mińsku redaktora naczelnego „Kultury” i twórcy Instytutu Literackiego w Paryżu. Na liście znalazły się nazwiska trzech Białorusinów: białoruskich opozycjonistów Uładzimira Niaklajewa i Andreja Sannikawa oraz pochodzącego z Podlasia prof. Leona Tarasewicza, malarza i profesora sztuk plastycznych;

Pozostali nominowani to:

Prof. Andrzej Sulima Kamiński, historyk z amerykańskiego uniwersytetu Georgetown;

Charles Merrill Jr., amerykański filantrop;

– Dr Adolf Juzwenko, historyk, dyrektor Biblioteki Ossolineum we Wrocławiu;

– Dr Wiera Meniok oraz Fundacja „Muzeum i Festiwal Brunona Schulza” z siedzibą w Drohobyczu, której jest prezesem;

– Dr hab. Aleksandra Hnatiuk, tłumaczka i popularyzatorka literatury ukraińskiej w Polsce.

W kapitule przyznającej Nagrodę zasiadają: Bogumiła Berdychowska, Zygmunt Berdychowski, Czesław Bielecki, Ks. Adam Boniecki, Zbigniew Brzeziński (zmarły w maju 2017 r.), Bogusław Chrabota – przewodniczący Kapituły, Krzysztof Czyżewski, Grzegorz Gauden, Zbigniew Gluza, Rustis Kamuntavičius, Paweł Kowal, Irena Lasota, Jan Malicki, Myroslav Marynovych, Andrzej Nowak, Adam Eberhardt, Tomasz Pietrasiewicz, Krzysztof Piesiewicz, Agnieszka Romaszewska-Guzy, Wojciech Sikora, Radosław Sikorski, Timothy Snyder, Tomas Venclova i Hanna Wawrowska – sekretarz Kapituły.

jb belsat.eu

Wiadomości