Amnesty International: Białorusini mają coraz mniej praw

Międzynarodowa organizacja obrony praw człowieka przygotowała raport specjalny na temat Białorusi. Został opublikowany w ramach Powszechnego Przeglądu Okresowego Rady ONZ.

Amnesty International wzywa w dokumencie do natychmiastowego wprowadzenia moratorium na karę śmierci i „zakończenia nieludzkiego traktowania bliskich skazanych i straconych osób”. Krewni rozstrzelanych dowiadują się o przeprowadzeniu egzekucji dopiero po fakcie i nigdy nie poznają miejsca pochówku straceńców.

Białoruś zniesie karę śmierci? Parlament zbada problem

Organizacja zwróciła szczególną uwagę na fakt, że Białoruś nie spełnia swoich obowiązków i nie zapewnia wolności wypowiedzi, wolności wyrażania swoich poglądów politycznych i wolności zgromadzeń. AI źle ocenia też sądownictwo wobec nieletnich i sprawiedliwość białoruskiego sądownictwa jako całości.

Obrońcy praw człowieka podkreślają, że poprawki do ustawy medialnej z grudnia 2018 roku znacznie wzmocniły kontrolę państwa nad mediami internetowymi. Chodzi m.in. o obowiązek rejestrowania wszystkich użytkowników forów internetowych i ponoszenie przez administrację odpowiedzialności prawnej za wypowiedzi użytkowników.

Białoruś: kolejny proces za komentarz na Facebooku

W raporcie dla Rady ONZ potępiono też nakładanie przez białoruskie sądy „zbyt wysokich kar” na niezależnych dziennikarzy współpracujących z międzynarodowymi mediami.

Amnesty International podkreśliła, że w ciągu ostatnich pięciu lat nastąpił znaczący regres w kwestii wolności zgromadzeń. Autorzy raportu widzą bezpośrednią przeszkodę w realizacji prawa do pokojowych zgromadzeń w poprawce Ustawy o akcjach masowych. Obliguje ona organizatorów do opłacania obecności milicji, pogotowia i służb sprzątających. Dotyczy to także protestów i pielgrzymek.

Katolicy z Grodna nie pójdą do Matki Boskiej Jasnogórskiej. Bo musieliby zapłacić za ochronę milicji

W dokumencie zauważono dalsze represje wobec opozycyjnych aktywistów, polityków i organizacji. Podkreślono, że procedura rejestracji stowarzyszeń społecznych została maksymalnie utrudniona.

– I chociaż warte zauważenia są niektóre pozytywne ruchy, jak rezygnacja z art. 193.1 KK, który przewidywał odpowiedzialność karną za przynależność do niezarejestrowanej organizacji, to kompensowane są regresem w innych sferach – napisała w swojej analizie Amnesty International.

Na przykład działalność w imieniu niezarejestrowanej organizacji podlega teraz grzywnie wysokości 615 dolarów.

W raporcie dla Rady ONZ wezwano Białoruś do przestrzegania ogólnie przyjętych praw człowieka. Przede wszystkim prawa do wolności wypowiedzi, wolności zgromadzeń i zrzeszania się. Amnesty International wystosowała też apel o powstrzymanie represji przeciwko krytykom władzy.

mh,pj/belsat.eu

Wiadomości