Ambasada RP – placówką kontaktową NATO w Gruzji

Polska misja dyplomatyczna będzie od teraz oficjalnie w imieniu Brukseli wspierać kontakty dwustronne pomiędzy Tbilisi a Sojuszem.

– Ambasada kontaktowa to znakomita możliwość sprzyjania stosunkom NATO i Gruzji. To także ważne narzędzie poszerzenia współpracy polsko-gruzińskiej – mówił podczas uroczystości z tej okazji ambasador RP w Tbilisi Mariusz Maszkiewicz. – Gruzja zawsze była ważnym partnerem dla Polski. I zaszczytem jest występowanie w roli pośrednika w sprawie członkostwa Polski w NATO.

Polski dyplomata podkreślił, że ambasada zamierza wspierać nastroje proatlantyckie w Gruzji poprzez realizację projektów skierowanych na wzrost poparcia społecznego w kwestii przystąpienia tego kraju do NATO.

– Będziemy się starać odwiedzać regiony, żeby rozmawiać z młodymi ludźmi o problemach bezpieczeństwa. Chcemy organizować wizyty dziennikarzy w Polsce, żeby mogli zobaczyć jak wygląda NATO i jak pozytywnie zmienia ono życie państwa. Chcemy też współpracować z lokalnymi instytucjami państwowymi i pozarządowymi – dodał ambasador.

Sieć ambasad kontaktowych (NATO Contact Point Embassy) utworzono na początku lat 90. – jako formę wsparcia współpracy z krajami partnerskimi Sojuszu. I głównym zadaniem jest realizacja projektów informacyjnych i oświatowych z wykorzystaniem dyplomacji.

Ambasada kontaktowa NATO w Gruzji ma m.in. organizować spotkania informacyjne, dyskusje polityczne, wizyty studenckie i briefingi – aby przybliżać obywatelom tego kraju kwestie związane z integracją atlantycką.

– NATO CPE obejmuje sieć placówek państw członkowskich Sojuszu pełniących, na okres dwóch lat, funkcje nieformalnych przedstawicielstw organizacji na terytorium państw partnerskich na całym świecie. Podstawowe zadania Ambasady RP w Gruzji – Punktu Kontaktowego NATO obejmują promocję i rozpowszechnianie w Gruzji informacji dotyczących Sojuszu Północnoatlantyckiego, jak również wspieranie realizacji programów współpracy NATO z Gruzją. Wypełnianie przez Ambasadę RP w Gruzji obowiązków Punktu Kontaktowego NATO stanowi także istotny instrument pogłębiania współpracy polsko-gruzińskiej – czytamy na stronie polskiej placówki dyplomatycznej w Tbilisi.

Ukraina wpisze do konstytucji dążenie do NATO i Unii Europejskiej

cez/belsat.eu wg kavkasia.net

Wiadomości