48 organizacji praw człowieka napisało list otwarty do Alaksandra Łukaszenki

Opublikowano go na stronie organizacji Libereco – Partnership for Human Rights.

„My, 48 podpisanych niżej organizacji z 24 krajów, zdecydowanie potępiamy falę zatrzymań i prześladowań pokojowych demonstrantów, dziennikarzy, obrońców praw człowieka, aktywistów działających na rzecz społeczeństwa obywatelskiego, anarchistów i członków partii opozycyjnych na Białorusi” – piszą sygnatariusze listu.

Przypominają oni, że wg danych białoruskich i międzynarodowych organizacji praw człowieka, od 3 do 22 marca zatrzymano ponad 250 osób, w tym co najmniej 31 dziennikarzy. Nie mniej niż 110 osób skazano na kary aresztu od 3 do 15 dni.

W związku z tym przedstawiciele 48 organizacji zwracają się do Alaksandra Łukaszenki z szeregiem żądań. Domagają się od niego m.in. przestrzegania prawa do pokojowych zgromadzeń i wyrażania poglądów przez obywateli, zapewnienia praw dziennikarzy do wykonywania ich obowiązków zawodowych oraz niezwłocznego zwolnienia tych demonstrantów, dziennikarzy, opozycjonistów, działaczy społecznych oraz obrońców praw człowieka, którzy zostali już zatrzymani.

Ostatnim punktem jest anulowanie prezydenckiego dekretu nr 3, który wywołał falę protestów społecznych, w których obywatele Białorusi występują przeciwko nałożeniu przez państwo „podatku od nieróbstwa”.

„Dekret narusza normy prawa międzynarodowego w dziedzinie praw człowieka” – nie mają wątpliwości sygnatariusze listu.

cez, belsat.eu/pl

Wiadomości