27 lat temu Białoruś wróciła do historycznej biało-czerwono-białej flagi

11 grudnia 1991 roku Rada Najwyższa Białorusi zagłosowała za wycofaniem sowieckich i przywróceniem białoruskich symboli narodowych. Stan ten trwał do rządów Łukaszenki.

Zerwanie z symboliką Białoruskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej nastąpiło 3 dni po tym, gdy formalnie przestał istnieć sam ZSRR. Deputowani niepodległej już Białorusi zagłosowali za biało-czerwono-białą flagą, którą do tej pory wykorzystywały środowiska demokratyczne i Białorusini na emigracji. Następnego dnia wywieszono ją nad gmachem parlamentu.

Biało-czerwono-biała flaga nad budynkiem głównego sekretariatu Białoruskiej Republiki Ludowej. Mińsk, 1918 rok

Flaga została zaprojektowana ona na początku 1918 roku, jako symbol proklamowanej 25 marca 1918 roku Białoruskiej Republiki Ludowej – krótko istniejącego niepodległego państwa. Jej autorem był architekt Klaudiusz Duż-Duszewski. Pod tą flagą walczyli z bolszewikami białoruscy żołnierze oraz powstańcy słuccy. Stała się też symbolem białoruskiej diaspory na całym świecie. Flaga była wykorzystywana również przez białoruskie organizacje działające oficjalnie na terenach okupowanych przez nazistowskie Niemcy – np. Białoruski Związek Młodzieży.

Bitwa pod Orszą – wiktoria Pogoni

8 września 1514 prawosławny kniaź Ostrogski poprowadził wojska polsko-litewskie przeciw Moskalom. Bitwa pod Orszą to nasza wspólna wiktoria.

Opublikowany przez Biełsat po polsku Piątek, 8 września 2017

Historycy twierdzą, że pod biało-czerwono-białymi sztandarami przodkowie dzisiejszych Białorusinów stawali do walki już pod Grunwaldem w 1410 roku i Orszą w 1514 roku. Barwy mają nawiązywać do krzyża św. Jerzego lub też herbu Pogoń.

Biało-czerwono-biała flaga przestała być symbolem państwowym Białorusi po referendum 14 maja 1995 roku. Przeciwko fladze, którą władze Alaksandra Łukaszenki przedstawiały społeczeństwu jako znak organizacji kolaborujących z nazistami, według oficjalnych danych zagłosowało 75 proc. wyborców.

12.04.1995: Koniec demokracji i początek dyktatorskich rządów Łukaszenki.

Symbolicznym i faktycznym początkim dyktatury na Białorusi było wprowadzenie wojska na teren parlamentu na osobisty rozkaz Łukaszenki

Opublikowany przez Biełsat po polsku Czwartek, 12 kwietnia 2018

Oznaczało to powrót do sowieckiej zielono-czerwonej flagi z wyszywanką, z której usunięto komunistyczny sierp i młot. Następnego dnia biało-czerwono-białą flagę zdjęto z masztu nad parlamentem i z rozkazu Łukaszenki podarto.

Pozostaje ona do dziś symbolem białoruskiego ruchu demokratycznego i Białorusinów na emigracji. Jest używana podczas protestów przeciwko władzy Łukaszenki i świąt narodowych. I choć formalnie jej używanie nie jest zabronione, eksponowanie jej publicznie, podobnie jak herbu Pogoni, może spowodować problemy z milicją.

Biało-czerwono-biała flaga podczas marszu opozycji w Mińsku, 2015 rok

pj/belsat.eu

Wiadomości