Caritas organizuje wymianę młodzieży na Białorusi

Wraz z młodzieżą z obu krajów, Caritas Polska i Caritas Diecezji Grodzieńskiej chcą badać historię działalności charytatywnej na Białorusi poprzez odtworzenie dziejów słynnych rodów kresowych aktywnych na tym polu, poszukiwanie śladów dobroczyńców oraz form i sposobów wsparcia miejscowej, potrzebującej ludności. Uczestnicy opowiedzą o tym zagadnieniu przy pomocy multimedialnego przekazu, będącego kolażem różnych technik (film dokumentalny, reportaż, opracowanie naukowe).

Celem wymiany młodzieżowej jest badanie działalności charytatywnej najsłynniejszych polskich rodów, takich jak: Radziwiłłowie, Potoccy, Jundziłł-Balińscy, Sapiehowie, Pudłowscy czy Braniccy, zamieszkujących m.in. tereny dzisiejszej zachodniej Białorusi. Ponadto wymiana ma przyczynić się do promocji pozytywnego wpływu działalności Polaków na ziemiach białoruskich i zbliżenia młodzieży z Polski i Białorusi.

W dziesięciodniowej wymianie młodzieży, która odbędzie się na początku września, weźmie udział 12 osób z Białorusi i 20 z Polski. Młodzież będzie uczestniczyć w wykładach poświęconych historii działalności charytatywnej, spotkaniach z potomkami rodzin ziemiańskich i arystokratycznych, a także w warsztatach filmowych, podczas których w grupach i pod okiem trenera przygotuje kilka krótkich filmów.

Ponadto rezultatem projektu będzie monografia opisująca wpływ działalności Polaków na rozwój ziem białoruskich. Młodzi Polacy i Białorusini będą zbierać materiały w miastach na terenie całej Białorusi, m.in. Grodnie, Brześciu, Nieświeżu, Mirze, Mińsku i Witebsku. Uczestnicy ustalą, kim były osoby bezpośrednio prowadzące działalność filantropijną, do jakich grup społecznych i organizacji należały oraz w jaki sposób wspierały miejscową ludność pod koniec XIX i na początku XX wieku.

Projekt pn. „Śladami zapomnianych dobroczyńców: charytatywna działalność rodzin polskiego pochodzenia na Białorusi przed II wojną światową” jest współfinansowany ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w ramach programu współpracy z Polonią i Polakami za granicą.

KR/Biełsat/caritas.pl

Tagi:

Wiadomości