Powstaje nowa organizacja Polaków na Białorusi

Członkowie nieuznawanego przez białoruskie władze Związku Polaków na Białorusi w Brześciu zlikwidowali swój oddział i powołali nową strukturę – Forum Polskich Inicjatyw Lokalnych.

Nielegalny Związek

8 lat temu z inspiracji białoruskich władz doszło do rozłamu ZBP. Od Związku oddzieliła się grupa pod wodzą Józef Łucznika , która została uznana przez władze w Mińsku.

Pozostała część, na której czele stanęła Andżelika Borys stała się obiektem ataków ze strony białoruskich władz, które odebrały majątek organizacji w postaci wybudowanych na początku lat 90 za pieniądze przyznane przez polskich podatników Domów Polskich i przekazały organizacji kierowanej przez Łucznika. W obliczu protestu polskich władz rozłam w organizacji stał się konfliktem o randze międzynarodowej.

Kwiatek do kożucha

Oficjalny Związek Polaków, choć dysponuje sporym majątkiem, praktycznie nie prowadzi żadnej działalności ograniczając się w uczestnictwie w imprezach mniejszości narodowych. Jego szef Mieczysław Łysy jest wykonawcą linii politycznej białoruskich władz , członkowie kierownictwa związku są traktowani przez Polskę jako personae non gratae.

Oddział Brzeski tradycyjnie koncentruje się na działalności edukacyjnej i oświatowej i raczej stroni od spektakularnych akcji. Kierownictwo oddziału uznało, że łatwiej im będzie się pracować, jeżeli otrzymają oficjalną rejestrację zgodną z białoruskim prawem. Decyzja została ogłoszona jeszcze w połowie maja podczas zebrania jakie odbyło się w siedzibie Polskiego Konsulatu w Brześciu.

Ćwierć wieku polskiej szkoły

Poprzednikiem ZPB w Brześciu było Polskie Kulturalno-Edukacyjne Towarzystwo im. Romualda Traugutta. W skład ZPB organizacja weszła w 1992 r. Najważniejszą inicjatywą organizacji jest prowadzenie działającej od 25 lat Polskiej Szkoły im. Ignacego Domeyki. W ostatnich latach ok. 200 absolwentów szkoły rozpoczęło studia na polskich uczelniach. Przy szkole działają kursy dla wykładowców języka polskiego na Białorusi. W skład nowo powołanej brzeskiej organizacji wchodzą m.in. zespół estradowy Ars Libera, akademicki chór „Zgoda”, Towarzystwo Twórców Ludowych, Towarzystwo Polskich Plastyków, Klub Inteligencji Katolickiej, Uniwersytet Trzeciego Wieku.

Jb/Biełsat

www.belsat.eu/pl

Tagi:

Wiadomości