Nie żyje założyciel białoruskiej „Niwy” – Jerzy Wołkowycki

Zakładał Tygodnik Białorusinów w Polsce „Niwa” i przez wiele lat był redaktorem naczelnym.

Jerzy Wołkowycki urodził się 13 marca 1923 roku w Białowieży. Swój talent literacki ujawnił, gdy był jeszcze uczniem szkoły powszechnej.

W czasie II wojny światowej walczył na froncie, był też więźniem obozu hitlerowskiego. W 1947 roku rozpoczął kursy uniwersyteckie w Warszawie, po których dostał się na wstępny rok w Akademii Nauk Politycznych. Wkrótce jednak zdecydował się na studia w Związku Radzieckim. Ukończył Instytut Literacki im. M. Gorkiego.

We wrześniu 1954 roku rozpoczął pracę jako dziennikarz w „Gazecie Białostockiej”, następnie kierował sekcją kultury w Wydziale Propagandy Komitetu Wojewódzkiego PZPR. Tutaj otrzymał zadanie skompletowania zespołu redakcyjnego i rozpoczęcia wydawania białoruskiego tygodnika „Niwa”.

Pierwszy numer czasopisma ukazał się 4 marca 1956 roku. Jerzy Wołkowycki został jego redaktorem naczelnym i pracował na tym stanowisku przez 31 lat, do 1987 roku. Jednocześnie był jednym z głównych założycieli Białoruskiego Stowarzyszenia Literackiego.

15 października 1955 roku złożył wniosek o powołanie Towarzystwa Kultury Białoruskiej przy Zarządzie Wojewódzkim Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Radzieckiej. Ostatecznie dopiero w 1956 roku władze zatwierdziły projekt stworzenia Białoruskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego.

Jerzy Wołkowycki będzie pochowany w środę w rodzinnej Białowieży.

KR/ poranny.pl/ bialystok.gazeta.pl
www.belsat.eu/pl

Tagi:

Wiadomości