Powstaje Sieć Uniwersytetów Pogranicza

Uniwersytet w Białymstoku miał w tym roku ruszyć z programem wymiany studenckiej Mundus. Ostatecznie z niego rezygnuje. Ale nie odchodzi od wizji kooperacji z uczelniami zza wschodniej granicy.

W międzyczasie okazało się, że Komisja Europejska zapowiedziała wdrożenie w 2014 roku innej, nowej inicjatywy i będzie ona dla nas o wiele bardziej korzystna – wyjaśnia Katarzyna Dziedzik, rzecznik prasowy Uniwersytetu w Białymstoku. – Chodzi o program Erasmus for All, który będzie otwarty na tzw. kraje trzecie. Będą mogły być z niego finansowane studenckie wymiany z takimi krajami jak Białoruś, Ukraina czy Rosja.

Jak dodaje przedstawicielka uczelni, do uruchomienia wymiany wystarczą umowy dwustronne. A to znacznie upraszcza i ułatwia procedurę oraz daje większą swobodę w doborze partnerów. W przypadku wspomnianego programu Mundus do konsorcjum musiałoby obowiązkowo wejść 20 uczelni: 10 z państw UE oraz 10 z innego, objętego wymianami kraju.

Mundus dawał też krajom spoza UE pewną przewagę: w praktyce bowiem z ogólnej liczby studentów objętych wymianami 70 proc. pochodziłoby z Rosji. Co istotne – młodzi Rosjanie sami wybieraliby europejskie uczelnie z konsorcjum, zatem nie mielibyśmy gwarancji, że przyjeżdżaliby faktycznie do Białegostoku – wyjaśnia dalej Katarzyna Dziedzik.

Administrowanie programem Erasmus for All ma być również tańsze niż obsługa Mundusa.

Program Erasmus for All może się również stać podstawą do stworzenia sieci współpracujących ze sobą uniwersytetów z krajów Europy Wschodniej, której liderem byłaby białostocka uczelnia. Rektor UwB ma za sobą spotkania z władzami uczelni z Kowna, Grodna, Brześcia, Lwowa i Tarnopola. Trwają rozmowy z uniwersytetami w Woroneżu i Kaliningradzie. Większość tych uczelni deklaruje zainteresowanie współpracą i wszystko wskazuje na to, że jeszcze pod koniec tego semestru uda się podpisać porozumienie. Roboczo nazwano je Siecią Uniwersytetów Pogranicza.

KR/Biełsat /bialystok.gazeta.pl
www.belsat.eu/pl

Tagi:

Wiadomości