Mieszkańcy Brześcia pytają deputowanych o mały ruch graniczny

Aktywiści akcji społecznej „Mów Prawdę” z Brześcia otrzymali odpowiedź od deputowanych białoruskiego parlamentu na podpisany przez 1000 osób list w sprawie wprowadzenie w życie umowy o małym ruchu granicznym z Polską .

Pismo otrzymało sześciu deputowanych pochodzących z Brześcia jeszcze w styczniu. Teraz przysłali odpowiedź, w której napisano, że obywatelski apel „został przeanalizowany wraz z odpowiednimi organami władzy państwowej”. Deputowani poinformowali, że tego typu porozumienie z Łotwą weszło już życie i obecnie po przeanalizowaniu doświadczeń zostanie podjęta decyzja czy powinna ona wchodzić w życie również z Polską.

Brzeskiego aktywistę Ihara Masłouskiego odpowiedź deputowanych nie satysfakcjonuje. „W swoim liście poprosiliśmy każdego z deputowanych, by skorzystał swojego prawa i skierował pytanie parlamentarne do rządu dlaczego umowa nie wchodzi w życie. Niestety z odpowiedzi wynika, że żaden z nich tego nie zrobił. W ten sposób zignorowali opinię mieszkańców miasta, w którym zostali wybrani”

„Mów prawdę” już od dwóch lat prowadzi akcję „Krok w stronę Europy”, w ramach której odbywają się akcje informacyjne, zbieranie podpisów. Zwrot do deputowanych to zdaniem Masłouskiego „próba sprawdzenia na ile deputowani interesują się losem mieszkańców Brześcia”.

Umowa o małym ruchu granicznym obydwie strony podpisały jeszcze w 2010 r., jednak do dziś nie została ratyfikowana prze stronę Białoruską. Umowa pozwoli mieszkańcom 30 km pasa przygranicznego po obydwu stronach granicy do odwiedzania sąsiednich krajów bez wizy jedynie na podstawie specjalnego długoterminowego dokumentu. Ostatnio jednak rzecznik prasowy białoruskiego MSZ na pytanie o perspektywy ratyfikacji umowy podkreślił, że do tego szybko do tego nie dojdzie, gdyż „Polska zajmuje antybiałoruskie stanowisko”. Podobnie sprawa wygląda w przypadku umowy z Litwą.

Na początku kwietnia na przesłuchania zostali wezwani członkowie Białoruskiej Chrześcijańskiej Demokracji, którzy w Grodnie usiłowali przeprowadzić uliczną akcje poparcia dla ratyfikowania umowy.

jb/Biełsat

WWW.belsat.eu/pl

Tagi:

Wiadomości