Grodno. Kolejna ofiara historycznej lektury

Wczoraj rada Uniwersytetu Grodzieńskiego nie przedłużyła profesorowi Wiaczesławowi Szwedowi kontraktu. Do emerytury zabrakło mu 3,5 roku.

Zanim profesora oficjalnie zwolniono, Uniwersytet odwiedził kierownik obwodowego komitetu wykonawczego Siamion Szapira w celu rozmowy z kierownictwem uczelni. Właśnie zgodnie z jego rozporządzeniem rozpoczęły się represję w stosunku do innych wykładowców tejże uczelni Andreja Czarniakiewicza i Ihara Kuźminicza.

Podczas pierwszej fali zwolnień za podręcznik „Grodnoznawstwo”, który nie bardzo przypadł go gusty rządowym ideologom, profesor Szwed stracił stanowisko kierownika Katedry białoruskiej kultury i turystyki regionalnej. „Grodnoznawstwo. Historia europejskiego miasta” to podręcznik historii Grodna. Uzupełnione trzecie wydanie ukazało się w marcu ub.r. Przedstawiona w podręczniku wizja historii Grodna znacznie odbiega od oficjalnej ideologicznej białoruskiej historiografii.

Wiaczesław Szwed zwrócił się z listem otwartym już do byłych współpracowników Uniwersytetu Grodzieńskiego:

Komisja kwalifikacyjna dokonała analizy mojej pracy za ostatnie pięć lat. Jednogłośnie zarekomendowała moją kandydaturę na wykładowcę do rady uczelni. 1 kwietnia 2013 roku podczas głosowania nad moją kandydaturą okazało się, że 30 osób zagłosowało za, 41- przeciw. Wyniki głosowania ewidentnie zostały sfałszowane. Osoby, które mnie dobrze znają, nie mogły zagłosować w ten sposób”– zaznaczył prof. Szwed w liście otwartym do współpracowników.

Prof. Szwed uważa, że decyzja o jego zwolnieniu jest politycznie motywowana i jest zemstą za książkę „Grodnoznawstwo”.

Sam dobrałem grono autorów, napisałem ponad połowę książki, redagowałem ją. Książka powstała w odpowiedzi na prośbę grodzieńskich nauczycieli, którzy już wcześniej pracowali z uczniami na zajęciach fakultatywnych w oparciu o rozpracowane pomoce naukowe, zgromadzone pod nazwą „Grodnoznawstwo”- pisze naukowiec. – „Chcę uzasadnić swoje stanowisko w tej sprawie, żebyście wiedzieli, że wszystkie moje prace oparte wyłącznie na faktach historycznych. Właśnie dlatego wśród swych kolegów – historyków uzyskałem miano rzetelnego historyka” – podsumował prof. Szwed.

W zeszłym roku naukowiec został odznaczony medalem „Za zasługi dla Grodzieńskiego Państwowego Uniwersytetu im. Janki Kupały”. Zasłużony historyk przepracował na uczelni ponad 30 lat. Jest autorem 4 monografii, 5 pomocy naukowych i 10 książek historycznych.

KR/Biełsat
www.belsat.eu/pl

Tagi:

Wiadomości