Nieukorzona cz.2

reż. Zoja Katowicz, 2010

Łarysa Hienijusz, jak twierdzą specjaliści, jedna z najlepszych białoruskich poetek. Jej wiersze przetrwały próbę czasu i dziś, gdy autorka ukończyłaby 100 lat, brzmią zupełnie współcześnie. Jednak imienia poetki nie da się znaleźć w podręcznikach literatury białoruskiej.

Druga część filmu o Łarysie Hienijusz, poetce, polityk emigracyjnej, osobie, która przeżyła piekło Gułagu. W 2010 r. przypadła setna rocznica jej urodzin.

Film stara sie odpowiedzieć na pytania dlaczego dla Łarysy Hienijusz nie ma miejsca w białoruskiej literaturze narodowej? Dlaczego jej dramatyczny los dotychczas nie został zbadany przez historyków?

Polska 2010, 32 min.
Reżyser: Zoja Katowicz
Scenariusz: Alena Antaniszyna

More movies